Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. zastępując dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Nowością są wspierane przez niego (jako pierwsze w historii programów edukacyjnych!) inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest do roku 2020.

W praktyce oznacza to znaczne rozszerzenie znaczenia programu Erasmus również na pozostałe akcje związane z mobilnością.

Część programu Erasmus+, która jest nam najbardziej bliska (Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych) zaczęła obowiązywać w 2 połowie 2014 roku. Mobilność studentów bez zmian nadzorowana jest przez Narodową Agencję programu Erasmus, którą w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Więcej na temat programu Erasmus+ znaleźć można na stronie: http://erasmusplus.org.pl

Jak wyjechać?

Procedura ubiegania się o wyjazd na stypendium jest indywidualnie ustalana przez każdą uczelnie, a czasem także przez każdy wydział osobno. Aby dowiedzieć się, jak, gdzie i kiedy starać się o wyjazd w Waszej uczelni, jakie są kryteria rekrutacji, albo jaka będzie wysokość stypendium wypłacanego przez uczelnię w danym roku, szukajcie informacji w swojej uczelni. Pamiętajcie, że to uczelnia organizuje nabór kandydatów na wyjazdy, wypłaca stypendia, udziela informacji nt. praktycznej strony wyjazdów.

Tutaj podajemy podstawowe informacje o zasadach programu Erasmus i oferowanych w nim możliwościach, które zostały pobrane ze strony Narodowej Agencji Programu Erasmus.

Jak ubiegać się o wyjazd na studia w ramach Erasmusa?

Możesz ubiegać się o wyjazd tylko w Twojej macierzystej uczelni. Rekrutacja kandydatów może być prowadzona przez uczelnię centralnie albo na poszczególnych wydziałach.

  1. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Twojej uczelni/ na Twoim wydziale w danym roku akademickim. Informacje nt. Erasmusa i zasad ubiegania się o wyjazd są przeważnie zamieszczane na stronie internetowej uczelni i wydziałów.
  2. Pamiętaj, że możesz wyjechać tylko do uczelni partnerskiej współpracującej z wydziałem. Listę takich uczelni możesz znaleźć na stronach uczelni albo wydziału.
  3. Złóż wymagane przez uczelnię/wydział dokumenty w wyznaczonym terminie i zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną.
  4. Po zakwalifikowaniu na wyjazd przestrzegaj wskazówek przekazanych przez koordynatora uczelnianego lub wydziałowego.

Kiedy zgłosić w swojej uczelni chęć wyjazdu?

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Nie ma jednego, ogólnokrajowego terminu zgłaszania się studentów, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium Erasmusa. Przeważnie rekrutacja odbywa się wczesną wiosną, ale dokładny termin ustala uczelnia. Najlepiej już na początku roku akademickiego skontaktować się z jednostką uczelnianą, która zajmuje się Erasmusem i tam uzyskać informacje o terminie naboru i formie oceny kandydatów.

Co jest brane pod uwagę w czasie oceny kandydatów na wyjazdy?

Podstawowe kryteria zawsze brane pod uwagę to wyniki w nauce (średnia ocen) i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Są to kryteria ustalone w zasadach programu Erasmus. Aby ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa musisz więc mieć dobre wyniki w nauce i znać język obcy w takim stopniu, aby w zagranicznej uczelni brać aktywny udział w zajęciach i zdawać tam egzaminy. Uczelnia może przyjąć też dodatkowe kryteria, np. aktywny udział w życiu uczelni, osiągnięcia naukowe, artystyczne itp. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria oceny kandydatów są ustalane i ogłaszane przez poszczególne uczelnie. Informacji tych szukaj na stronie internetowej własnej uczelni, u wydziałowego albo uczelnianego koordynatora Erasmusa lub w dziale odpowiedzialnym za ten program.

Dołącz do grupy na Facebooku Wyjazdy na Erasmusa z UE Wrocław