The Causes of ESN (pl. motywy, przyczyny) to obszary, w których ESN realizuje swoje aktywności na poziomie lokalnym. Są dosłownym przeniesieniem tego, w co wierzymy, naszej misji i celów jako organizacji na akcje, których podejmują się sekcje i które stają się źródłem kolejnych możliwości, inspiracji, partnerstw czy kooperacji. 


 

 

Culture

Pod tym pojęciem kryje się wiele znaczeń. Kultura obejmuje wiele systemów wartości, dzieł i dóbr. Bywa charakterystyczna dla danego regionu, państwa czy grup ludzi.

W ESN staramy się promować kulturę poprzez różne aktywności - organizujemy spotkania dla studentów międzynarodowych, razem odwiedzamy lokalne restauracje, teatry czy spotykamy się na nocach filmowych. Uczymy się również języków, wspólnie zasiadamy do stołów. Promujemy miasta oraz uniwersytety, w których się uczymy.

Unia Europejska ogłosiła 2018 rok Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Celem ERDK jest współpraca na rzecz ochrony, zachowania, ponownego wykorzystania, rozwoju i promocji dziedzictwa Europy. A także pokazanie dziedzictwa kulturowego w całej jego różnorodności, materialnej i nie, jako dorobku przeszłych pokoleń, który bardzo mocno wpływa na naszą teraźniejszość.

 

 

Education & Youth

ESN działa w obszarze Edukacji i Młodzieży poprzez wspieranie edukacji nieformalnej, promocję mobilności oraz szerzenie aktywnej postawy obywatelskiej. W swoich działaniach dbamy o przekazanie głosu młodych organom odpowiedzialnym za stanowienie polityki młodzieżowej zarówno w kraju jak i w Europie. Jesteśmy rzecznikiem młodych ludzi na arenie europejskiej.

 

 

Environmental Sustainability

Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.

ESN od (już) ponad 10 lat zajmuje się tematyką środowiska, bo przecież, jednym z zagadnień, którym zajmuje się m.in. projekt SocialErasmus jest właśnie środowisko. Wydarzenia takie jak Las Erasmusa w sposób bezpośredni przyczyniają się do poprawy jakości powietrza oraz zwiększeniem przestrzeni zielonych w Polsce.

Podczas zjazdów już od jakiegoś czasu możecie zauważyć wprowadzenie pewnych rozwiązań, które redukują ilość produkowanych odpadów. Sekcje decydują się na zakup koszy na segregację do swoich biur, a szkoleniowcy wtórnie wykorzystują swoje materiały.

Digitalizacja naszych projektów i aktywności ma również wpływ na redukcję ilości drukowanych dokumentów.

 

 

Health & Well-being

Pojęcie to obejmuje doświadczanie przez człowieka pozytywnych emocji, niski poziom szkodliwych nastrojów, a także wysoki poziom zadowolenia z życia. Wywodzi się z psychologii pozytywnej, która jako część dyscypliny psychologii koncentruje się zagadnieniu związanym z zaletami człowieka i możliwością ich doskonalenia. Z poczuciem dobrostanu bezpośrednio wiąże się pojęcie optymizmu, stanowiące istotny zasób osobisty, który wpływa na zdrowie, samopoczucie, a także sukcesy życiowe.

Pod tym motywem kryją się pojęcia takie jak aktywności sportowe, zdrowe odżywianie, wysoki poziom wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Innymi słowy - wszystko to, co wpływa na nasze samopoczucie w sposób pozytywny.

 

Skills & Employability

Pod tym pojęciem kryją się wszystkie cechy i umiejętności, które są kluczowe w znalezieniu pracy oraz jej utrzymaniu. To również świadomość i umiejętność wyznaczania jasnych, realistycznych celów w karierze zawodowej, a wszystko po to, aby być usatysfakcjonowanym ze swojej profesji.

Jak to jest, że wolontariusze z naszej organizacji pracują, studiują, a dodatkowo cały swój wolny czas poświęcają ESN? Każdy z nas rozwija się w organizacji zarówno indywidualnie jak i grupowo. Kształtujemy w sobie umiejętności zarządzania zasobami, przede wszystkim umiejętność efektywnego zarządzania sobą w czasie. Pracujemy w dynamicznym, młodym zespole, o zróżnicowanym tle kulturowym i społecznym. Brzmi jak oferta pracy? W taki sposób opisałbym nic innego jak właśnie ESN!

 

 

Social Inclusion

Czym jest inkluzywność?

Inkluzyjny oznacza "łączący" lub "obejmujący jakąś całość"; w tym "przeznaczony dla wszystkich". Jest to zdecydowanie słowo klucz ESNowych działań związanych z włączeniem społecznym.

Jaki jest cel Social Inclusion?

ESN dąży do mobilności opartej na równości i na potrzebach każdej osoby. Aby osiągnąć ten cel, ESN opracował własne programy i projekty na ten temat, podnosząc świadomość międzynarodowych studentów i przekształcając ich w bardziej aktywnych obywateli.